PZOPSS0523E

הקברים והגלעדים הרבים באדמות בור באורו בצפון נידאל מכילים אוצרות כמו גם מלכודות רבים. רק האמיצים ביותר מתעלמים מהטאבו המקומי ביחד עם השלטון הדתי המחמיר של נידאל אשר מונעים את הכניסה אליהם. אך כאשר משפחת בלארוקס מיידעת את האגודה על כך שאויב משותף מנסה להשיג את אחד העתקים מאחד הקברים; היא שולחת את השחקנים לארצות האפלות האלו על מנת להשיג את החפץ לפני יריביהם.

 

האירועים בתרחיש “צללי הגלעד” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעות אנדורן וצ’ילקס.

 

נכתב על ידי דניס בייקר.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.