PZOPSS0511E

מסורת מסעות הצלב של טלדור היא מהמפוארות שבארצות, אך העריכות הבלתי פוסקות שנעשות בספרי היסטוריה שלה בידי סיעות תככניות מותירות את האמת אודותיה מעורפלת עקב אינספור מעשי נוכלות פוליטיים. שינויים אלו הגיעו אף לטקסטים המשובחים של האקדמיה הקית’ארודית. לכן, כאשר בן ברית חשאי ניגש לאגודת מגלי הארצות עם מידע אודות ארכיון סודי המכיל את הכתבים ההיסטוריים המקוריים, מגלי הארצות מתכננים הסתננות נועזת לחילוץ סודות ניצחונות העבר הטלדוריים, כך שמנדב תוכל להפיק תועלת מהתגלית.

 

האירועים בתרחיש “ספריית הלביא” משפיעים ישירות על הסיפורים המתמשכים של הסיעות צ’ליאקס, הלשכה הגדולה וטלדור.

נכתב בידי קייל אליוט.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.