PZOPSS0503E

בפצע העולם, הרחק צפונית לאבשלום, פרצה מלחמה כוללת בין השדים לתושבי הים הפנימי. למרות ההשלכות ההרסניות הצפויות במידה והשאול ינצח במלחמה, רבות ממדינות האזור נשארו אדישות לה.

ביוזמת מנהיגת מסע הצלב הכסוף אוליסטה זדריאן, מארגנת אגודת מגלי הארצות משתה רשמי אותו יארחו הנשואים הטריים מישל ודמיאן בלקורס. בזמן המשתה מקווים סוכני האגודה להסיט את הכוחות הפוליטיים של אבשלום לטובת תמיכה במלחמה.
האם יצליחו סוכני הארגון לגייס את הכוחות הצבאיים של אבשלום ושאר מדינות האזור, שתמיכתם נחוצה כל כך למאמץ המלחמתי, או שמא ייאלצו הסוכנים והצלבנים המוצבים בחזית לעמוד לבדם מול צבאות השדים?

 

נכתב בידי טום פיליפ.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.