PZOPSS0521E_500

סוחר קדריאני רב עוצמה נפטר ומנהיג הסיעה אקיר אלחקים ממהר למולדתו להשתתף בלווית מורו. האגודה שולחת סוכנים על מנת להגן על מנהיג הסיעה ולהראות כבוד לנפטר כנציגי האגודה. ללוויה מגיעים גם סוחרים נוספים מרחבי הים הפנימי אך מניעיהם לא טהורים כמו שנראה. הם רוצים להשיג את חוזי המסחר של הסוחר מול הנסיך ובו זמנית למנוע מסוחרים נוספים להשיג זאת. האם השחקנים יוכלו למנוע מהאירוע להדרדר לשפיכות דמים?

 

האירועים בתרחיש “מותו של הסוחר” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעת קדירה.

 

נכתב על ידי ג’סטין חואן.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.