PZOPSS0502E

מלחמה כוללת פרצה על הגבול המפורז בין אומת הצלבנים מנדב לבין פצע העולם הרוחש שדים. ההגנות הקסומות שהרחיקו בעבר את השדים החלו לדעוך, והשמירה על האזור נופלת על כתפיהן של חוליות קטנות המסייעות למצודות ולמוצבים הרבים לאורך הגבול – באספקת צידה, העברת ידיעות ותגבור כוחות. מאחר וכל כך הרבה מונח על כף המאזניים, אגודת מגלי הארצות שלחה רבים מסוכניה לסייע במאמץ המלחמתי, גם כדי לשמור על האינטרסים שלה וגם כדי למנוע מזרם השדים הגואה להגיע לאיזורי הים הפנימי ולזרוע בו כאוס. באחד מאותם סיורים, החבורה עלולה למצוא את עצמה מתמודדת מול אויב חדש בעל מניעים שונים.

נכתב בידי אלכסנדר גרינשילדז.

 קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.