PZOPSS0519E

כבר מספר חודשים מגייסת ליידי גלורינה מורילה, מנהיגת סיעת טלדור, צבא קטן לסייע למסע הצלב של מנדב. אך ללא סמל רב משמעות שיגבש את החיילים, תהליך הגיוס איטי.

כאשר סוכניה שמעו על עתק נשכח שניתן אולי להשיבו, היא הגישה בקשה רשמית לאגודת מגלי הארצות לסייע לה בהשגת הקרן של ארודן, שכן היא יודעת שהאגודה תרוויח רבות מהצבא שיגיע לעזרתם בחזית. הדמויות נוסעות לברבוי, ארץ מפולגת של קרבות, כפור וכיבושים, שם הן מוצאות עצמן שוקעות ברשת של תככים ומזימות.

 

האירועים בתרחיש “הקרן של ארודן” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעת טלדור.

 

נכתב בידי ניקולס הרולד.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.