PZOPSS0524E

אגודת מגלי הארצות יצאה עם צבא קטן למסע למבצר השמים האבוד יורמורדון. אך הם לא היחידים שמחפשים את המבצר הגמדי. שני אויבים של האגודה איגדו את השדים של קפור-רפש על מנת שימחצו או לפחות יעכבו מספיק את האגודה על מנת לאפשר להם להגיע למבצר קודם. על מנת שהמשימה תצליח על האגודה להראות יכולות מנהיגות. האם השחקים יוכלו להוביל  את הצבא לנצחון עמוק בתוך הפצע עולם.

 

האירועים בתרחיש “הסתערות על הפצע” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעות מסע הצלב הכסוף ותלדור.

 

במהלך העונה השחקנים מקבלים יתרונות מהרפתקאות שונות, מומלץ להביא להרפתקה זו את כל הדפים הכרונולוגים של השחקן גם אם הם משוייכים לדמות אחרת.

 

נכתב על ידי ת’ורסטון הליסמן

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.