חילוץ בנהר הזכוכית

לפני זמן מה נעלמה מגלת ארצות, ביחד עם המשלחת הדיפלומטית שהובילה ממעוזי הגמדים בהרי חמשת המלכים. מאזן הכוחות העדין בזמן המלחמה תלוי בחילוצה.
קסמי הסקירה של אגודת מגלי הארצות מראים כי הסוכנת עוכבה במדינה התאוקרטית רזמיראן, כיוון שאחד מהדיפלומטים במשלחת לא שילם מס מעבר נדרש.
כעת נדרשת החבורה להיכנס לרזמיראן, לאתר את הסוכנת החסרה ואת חברי המשלחת, ולברוח משם בעודם בחיים.

נכתב בידי מייק של.

קישור להרפתקה בפאיזו 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.