PZOPSS0518E

גוריל קארלה, מבעלי הברית הקרובים ביותר של אגודת מגלי הארצות ומנהיג סיעת סקארני, רוכש אויבים מסוכנים תוך כדי שהוא רוכש שטחים והשפעה. חלק מאותם אויבים, שחשב שכבר הובסו, צצו שוב ובכוונתם לשים סוף לחייו ולאימפריה הקטנה שבנה. על הדמויות לצאת לעיר המסוכנת קאר מאהגה, לאתר את המתנקשים, לחבל במאמציהם ולהציל את חייו של אחד מרבי המרגלים המיהמנים ביותר של האגודה.

 

האירועים בתרחיש “הזר שבפנים” משפיעים ישירות על הסיפורים המתמשכים של הסיעות אנדורן, קאדירה וסקארני.

 

נכתב בידי סאם פולאק.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.