PZOPSS0508E

כמעט כל מגלי הארצות עוברים אימונים מתישים במשך שלוש שנים ויותר על מנת ללמוד את רזי המקצוע. המבחן האחרון שעל החניך לעבור כדי להיחשב חבר מלא באגודה הוא האישור – פרוייקט מחקר מיוחד הכולל עבודת שדה משמעותית, המדמה את העיסוק העתידי של מגלה הארצות באגודה. אפילו חברי האגודה שמונו במינוי שדה משתתפים מדי פעם בתהליך האישור, כדי להכיר את החוקים והמוסכמות של האגודה.

האגודה גילתה לא מזמן אתר מעניין באי קורטוס, מיקום מושלם עבור מבחן האישור, למעט העובדה שהוא עשוי להיות מסוכן מדי לחניך בודד. למרות שהאישור הוא לרוב מבחן אישי, הפעם תשלח קבוצה של סוכנים; אלו שיחשפו את סודות האתר יתרמו רבות למאגר הידע של האגודה, אך חשוב מכך, יחשלו לעצמם התחלה מבטיחה לקריירה שלהם כמגלי ארצות.

 

נכתב בידי קייל באירד.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.