PZOPSS0516E

חשיפת סודותיו של אחד מחכמי החושן מגלה שהשאר נמצאים בסכנת מוות, והגיבורים יוצאים בעקבות גנבי תכשיטים ידועים לשמצה לפני שהעבריינים יספיקו להעלם עם עוד אוצר שלא יסולא בפז. כאשר נתיבם מוביל אותם אל מקדש נסתר עמוק מתחת לעמודי השמש, חייבים מגלי הארצות לנצל את מלוא תושייתם ואת כוחם העתיק של ההיסטוריונים אם בכוונתם לשמר את הארגון בן אלפי השנים ואת עברה של אוסיריון.

“מקום מקדשם של החכמים” הוא התרחיש האחרון מתוך קשת סיפורית בת שלושה חלקים שנקראת “גורל החולות”. החלקים הקודמים לו הם תרחיש #5-12: גורל החולות – חלק 1 עסקה מרה ואחריו תרחיש #5-15: גורל החולות – חלק 2: המירוץ לאוולת המחפשים. שלושת החלקים תוכננו להיות מורצים לפי הסדר.

האירועים בתרחיש “מקום מקדשם של החכמים” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעת אוסיריון.

נכתב על ידי פדרו קולהו, מהעולים לגמר בתחרות RPG Superstar 2013

 

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.