PZOPSS0515E

אגודת מגלי הארצות חשפה את מיקומו של עתק אוסיריאני רב-עוצמה שנחבא בין החולות, אך הם אינם היחידים אשר מחפשים את כוחו. על מגלי הארצות לעמוד מול חומו של המדבר האוסיריאני הקופח, להתגבר על השוכנים בו, ולהישאר עירנים לסכנות נסתרות – האם יצליחו הגיבורים להגיע אל ההריסות לפני שיריביהם ישימו ידיהם על הפרס הנכסף?

 

“המירוץ לאוולת המחפשים” הוא התרחיש השני מתוך קשת סיפורית בת שלושה חלקים שנקראת “גורל החולות”. החלק הקודם הינו תרחיש #5-12: גורל החולות – חלק 1: עסקה מרה והחלק שאחריו הינו תרחיש #5-16: גורל החולות – חלק 3: מקום מקדשם של החכמים. שלושת החלקים תוכננו להיות מורצים לפי הסדר.

 

האירועים בתרחיש “המירוץ לאוולת המחפשים” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעת אוסיריון.

נכתב על ידי מאט דובאל, מהעולים לגמר בתחרות RPG Superstar 2013

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.