PZOPSS0512E

אמנופיאוס למד שמורשתם של חכמי החושן שוכנת בסמוך לעיר הסחר אטו שבאוסיריון, ואגודת מגלי הארצות התחייבה לתת את מלוא התמיכה בחכם הספיר בחקירתו אודות מסדרו הקדמון; אך שובל הרמזים התפוגג – עד אשר סוחר מוכר יצר קשר עם אמנופיאוס והציע לו החלפת שירותים. על מנת לעזור לבן בריתה ולפענח את סודות עברה של אוסיריון, חייבת האגודה להתמודד שוב עם יריב קטלני, ולשלוח את הגיבורים להשלים את העסקה ולאסוף את החוב. השאלה היחידה היא – מה יהיה המחיר אותו ידרוש האויב?

 

“עסקה מרה” הוא התרחיש הראשון מתוך קשת סיפורית בת שלושה חלקים שנקראת “גורל החולות”. החלקים העוקבים לו הם תרחיש #5-15: גורל החולות – חלק 2: המירוץ לאוולת המחפשים, ובהמשך תרחיש #5-16: גורל החולות – חלק 3: מקדשם של החכמים. שלושת החלקים תוכננו להיות מורצים לפי הסדר.

 

האירועים בתרחיש “עסקה מרה” משפיעים ישירות על הסיפורים המתמשכים של הסיעות אוסיריון, קאדירה וסקארני.

 

נכתב על ידי סקוט פרננדז,  מהעולים לגמר בתחרות RPG Superstar 2013

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.