PZOPSS0517E

שנים אחרי שאגודת מגלי הארצות החלה לחקור את ההריסות הג’נסטקאניות של ראשיקאן במערב צ’ליאקס, ארכיאולוגים עדיין ממשיכים לחשוף שם פלאים עתיקים. הדיווחים מהאזור נקטעו לאחרונה לאחר שהאריכאולוגים גילו אולם חתום שמכיל מערך של גלמי קרב, שנותרו עומדים שם מאז התמוטטות האימפריה הג’נסטקאנית. האגודה מקווה להשיג את הגלמים כדי לחקור אותם ואולי להשתמש בהם במערכה בפצע העולם. האם יצליחו הסוכנים להגיע לאולם החתום לפני שהגלמים יפלו לידי האויב?

 

גורלו של השטן הוא המשכם הרוחני של התרחישים “טביעותיו של השטן” ו-“זעמו של השטן”, אך ניתן לשחק בתרחישים האלו בכל סדר שרוצים.

 

האירועים בתרחיש “גורלו של השטן” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעת צ’ליאקס.

 

נכתב בידי לארי וילאהם.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.