PZOPSS0509E

במהלך ההתקפה האחרונה על נרוסיאן חיפשה קבוצה של מגלי ארצות את הניצב האזורי, כדי לסייע בהגנה על העיר. במקום למצוא אותו, הם גילו שלא רק שהוא ערק, אלא גם שיחק תפקיד במתקפת השדים. הניצב האזורי ג’ורסל קבע כי ביטחונה והמוניטין של האגודה נמצאים בסכנה, ועל כן שלח את החבורה לחקור את המרתפים החתומים מתחת לאכסנייה הנטושה כדי לגלות אלו עוד מזימות רקם הבוגד.

 

האירועים בתרחיש “אכסניית הבוגד” משפיעים ישירות על הסיפור המתמשך של סיעת הלשכה הגדולה.

 

נכתב בידי תורסטון הילמן.

קישור להרפתקה בפאיזו 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.