PZOPSS0400-3E

אחד מאויבי האגודה מצא מבוך נסתר בתוך מבצר בן מאות שנים, למרות כל מאמציו להפוך את המבוך לבסיסו כשלו. כאשר שני מגלי ארצות הותקפו כשאר הם עברו ליד כניסת המבוך, שאר החבורה החליטה להכנס וחלקור את הקומה הראשונה של המבוך על מנת לגלות מה התקיף את חבריהם ואולי גם לגלות מה כמעט השיג האויב במבוך.

 

נכתב בידי ג’יסון בולמן.

קישור להרפתקה בפאיזו

Leave a Reply