PZOPSS0500-1E_500

חבורה של מגלי ארצות חקרה לאחרונה את חורבות משמר עצם, מבצר עתיק אשר נהרס לפני מאות שנים. בזמן החקירה הם גילו לא רק איומים נוראים אלא גם אוצרות למכביר. מוגנים בלחש של מגלה ארצות בכיר על החבורה לחקור כמה שיותר מהמבוך לפני שהלחש יפוג והם ילכדו על ידי המבוך הקסום אשר לאימתם מתגלה כמוכר יותר ויותר עם כל גילוי חדש בו.

 

נכתב בידי ג’יסון בולמן.

 

Leave a Reply